Tên công ty : Công ty TNHH CƠ ĐIỆN HƯNG VƯỢNG

Name in English : HUNGVUONG MEEL

Công ty TNHH CƠ ĐIỆN HƯNG VƯỢNG là Công ty hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp của Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

The company is a financial-independent one operating under Law and Regulations of S.R. Vietnam.