Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC (tải về)

Sau giai đoạn thiết kế và thi công hệ thống PCCC nhà thầu thi công PCCC phải hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết để thực hiện công tác nghiệm thu hệ thống PCCC. Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC là chỉ dẫn không thể thiếu trong công tác này. Mời quý bạn đọc tải về & chia sẻ nội dung liên quan đến công tác thi công PCCC qua địa chỉ email: Ec.thaibinhduong@gmail.com hoặc số hotline 0965929114 để chia sẻ nội dung.

ctd1406166329

Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC

MỤC LỤC

Chương I: Giới thiệu dự án. 2

Chương II: Các yêu cầu chung……………………………………………………3

II.1. Chỉ dẫn chung về vật tư, vật liệu. 3

II.2. Các yêu cầu về quản lý chất lượng………………………………………………..3

2.1. Yêu cầu chung về quản lý chất lượng 3

2.2. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu……………………………4   

Nội dung chính

                2.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường…………………………………………5

                2.4. Yêu cầu về an toàn lao động…………………………………………………………6

2.5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ……………………………………..7

     Chương III. Những quy định chung về kỹ thuật trong công tác chuẩn bị thi công

III.1. Những vấn đề chung trong công tác chuẩn bị 8

III.2. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục. 9

Chương IV. Những quy định về kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu – Phần phòng cháy chữa cháy  12

                IV.1. Tiêu chuẩn áp dụng………………………………………………….12

IV.2. Hệ thống cấp điện. 13

                2.1. Tiêu chuẩn áp dụng……………………………………………………13

                2.2. Chỉ dẫn kỹ thuật vật tư lắp đặt……………………………………..…13

                2.3. Dây và cáp điện……………………………………………………….15

                2.4. Tủ điện…………………………………………………………………17

                2.5. Áp tô mát……………………………………………………………..18

IV.3. Hệ thống PCCC. 21

                3.1. Các tiêu chuẩn áp dụng………………………………………………21

                3.2. Yêu cầu đối với hệ thống PCCC cho công trình……………………..22

                   3.3.  Hệ thống báo cháy……………………………………………………24

                3.4. Hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy ban đầu…….32

                3.5. Kết luận…………………………………………………………………44

Mời tải về tệp đính kèm Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ BBT website www.114hanoi.net theo địa chỉ email: ec.thaibinhduong@gmail.com hoặc số hotline 0965 929 114

download_button

One thought on “Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC (tải về)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *