Đèn exit AED

130,000 

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Xuất xứ: Trung Quốc
Thời gian ứng cấp: ≥ 90 MIN
Thời gian sạc: ≥ 24H
Thời gian chuyển ứng cấp: ≤ 1SEC.
Phân loại: một(hai) mặt không chỉ hướng
Công suất: 0.6 W
Điện áp: 220V