Quần Áo Chống Cháy Theo TT 48

980,000 

Mỗi cơ quan, tố chức cần trang bị quần áo chữa cháy để thuận lợi cho công tác chỉ huy và phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Quần áo chữa cháy đáp ứng thông tư 48/2015/TT-BCA của Bộ công an về trang phục chữa cháy, có giấy chứng nhận kiểm định của Cục PCCC và CNCH.