Chuông báo cháy Đài Loan – Horing Lih

250,000 

Chuông báo chày Đài Loan – Horing