Chuông báo cháy Đài Loan – Horing Lih

280,000  250,000 

Chuông báo chày Đài Loan – Horing