Đầu báo khói quang điện thông thường

380,000 

Đầu báo khói Orena

Xuất xứ: TQ