Đầu báo nhiệt cố định Chungmei CM-WK100L

150,000 

Đầu dò, CM-WK100L kết hợp yếu tố đĩa lưỡng kim tự khởi động lại với chỉ số phản ứng, nó kích hoạt bất cứ khi nào nhiệt độ không khí xung quanh đạt các thiết lập máy dò nhiệt độ hàng đầu.
– Ổn định hiệu quả lâu dài độ bền không sự cố được đảm bảo bằng cách sử dụng một cơ chế lưỡng kim.
– Tự khôi phục đảm bảo các yếu tố lặp đi lặp lại khi sử dụng.